Info
Kategorije
0
0,00
Vaša košarica je prazna.
Brza narudžba
adresa e-pošte / članski broj:
Lozinka:
 
O Svijetu knjige / Klupska pravila
 

Klupska pravila

 
 

Članstvo u Svijetu knjige traje najmanje 2 godine, a počinje teći u tromjesečju učlanjenja. Moja jedina obveza u klubu je kupiti barem 1 knjigu (ili bilo koji drugi artikl iz ponude) svaka 3 mjeseca (1. 1. – 31. 3., 1. 4. – 30. 6., 1. 7. – 30. 9., 1. 10. – 31. 12.), što je ukupno najmanje 4 knjige (ili drugih artikala) godišnje, na što se potpisom ove pristupnice obvezujem. Svoju člansku obvezu mogu izvršiti kupnjom u klupskome centru, putem internetske stranice, e-poštom na svijet-knjige@mozaik-knjiga.hr ili telefonski.  Ne naručim li ništa do roka za kupnju (20. 2., 20. 5., 20. 8. i 10. 11.) u pojedinom tromjesečju, Svijet knjige (pri Mozaiku knjiga d.o.o.) poslat će mi podsjetnik u obliku posebne ponude za kupnju s aktualnim hitovima. Poseban popust koji sam iskoristio/la pri upisu, kao i pravo na primitak knjige ili knjiga na dar, vrijede samo ako tijekom sljedeće 2 godine redovito ispunjavam člansku obvezu (svaka 3 mjeseca kupim barem jednu knjigu ili neki drugi artikl) i ne istupim iz kluba prije isteka tog roka. U protivnom me Svijet knjige ima pravo za knjigu (ili knjige) koje sam pri upisu primila/primio na dar, zadužiti za iznos cijene knjige/knjiga po kojoj je dostupna (su dostupne) u redovnoj prodaji, a koja je različita u odnosu na klupsku cijenu, te će mi biti ispostavljen račun koji ću platiti u roku od 8 dana. Ako odmah po učlanjenju poželim istupiti iz kluba, mogu raskinuti članstvo u roku od 14 dana od dana učlanjenja te bez naknade vratiti primljene knjige. Nakon što prođu 2 godine mog članstva u klubu, koliko ono najkraće traje, ne moram slati zahtjev za ostanak u klubu, jer mi se članstvo automatski produljuje na još godinu dana – i tako nakon isteka svake sljedeće godine, osim ako u međuvremenu pisanim putem ne zatražim otkazivanje članstva. Tijekom trajanja članstva obavještavat ću klub o svim izmjenama koje mogu utjecati na ugovorni odnos među strankama. Potpisom ove pristupnice dajem suglasnost da Svijet knjige pri Mozaiku knjiga d.o.o. smije koristiti moje osobne podatke iz pristupnice za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje, bez mogućnosti razmjene s drugima, a sa svrhom dostave daljnjih obavijesti o novim proizvodima ili akcijama. Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku od Mozaika knjiga d.o.o., kao voditelja zbirke osobnih podataka, mogu zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, njihovo brisanje ili ograničavanje njihove obrade, te pravo na prijenos podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva, koji je opisan u Izjavi o zaštiti osobnih podataka dostupnoj na internetskoj adresi https://mozaik-knjiga.hr/pravila-privatnosti/, e-poštom na info@mozaik-knjiga.hr, ili u pisanom obliku na adresu Mozaik knjiga d.o.o., Služba za kupce, Karlovačka cesta 24 A, 10 020 Zagreb. Prigovor na obradu osobnih podataka može se podnijeti i uputiti ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka na e-adresu dpo@mozaik-knjiga.hr. Mozaik knjiga d.o.o. čuvat će osobne podatke onoliko koliko je to potrebno u skladu s danom Privolom odnosno opozivom iste. Mozaik knjiga d.o.o. obrađuje i jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom EU-a o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN br. 42/18), uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja, a kako je detaljno predviđeno u Pravilima privatnosti, zaštiti osobnih podataka i korištenja kolačića (engl. cookies) objavljenima na internetskoj stranici https://mozaik-knjiga.hr/pravila-privatnosti/. Kao član/ica kluba Svijet knjige pri Mozaiku knjiga d.o.o. imam sva prava koja mi pripadaju sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15, 14/19). Ugovorne strane će sve eventualne sporove rješavati sporazumno. U suprotnom ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Zagrebu. Mozaik knjiga d.o.o. Zagreb, Karlovačka cesta 24 A, OIB: 57010186553, MB: 3741672 kod Trgovačkog suda u Zagrebu. Direktor: Bojan Vidmar