Info
Kategorije
0
0,00kn
Vaša košarica je prazna.
Brza narudžba
adresa e-pošte / članski broj:
Lozinka:
 
Posebne pogodnosti za vas / Nagradna igra - KC Galleria
 

Nagradna igra - KC Galleria

 
 


Temeljem članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (NN87/09) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN8/10), Mozaik knjiga d.o.o. za nakladničku djelatnost, Zagreb, Karlovačka cesta 24 A, MB: 3741672; OIB 57010186553 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.

Ovim se pravilima uređuje cjelovit postupak organiziranja nagradne igre, uvjeti i način sudjelovanja u nagradnoj igri koju priređuje Mozaik knjiga d.o.o. pod nazivom “Nagradna galerija“.


Članak 2.

Nagradna igra traje od 1. ožujka 2021. do 30. lipnja 2021. godine (uključujući oba datuma) i ima 4 (četiri) kola.
Sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara, pravilnik nagradne igre, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija, će biti objavljen na internetskim stranicama Mozaika knjiga: www.mozaik-knjiga.hr i www.svijet-knjige.com.
Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri imaju svi članovi knjižnog kluba Svijet knjige, koji u vremenskom razdoblju od 1. ožujka 2021. do 30. lipnja 2021. godine u knjižari Svijet priča - Galeria (klupski centar Svijeta knjige), Iblerov trg 10, Zagreb kupe jedan od proizvoda Priređivača i popune kupon za nagradnu igru sa brojem računa, članskim brojem i imenom i prezimenom sudionika te ga ubace u za to predviđenu kutiju u knjižari Svijet priča - Galeria.

Članak 3.

Jedan račun osigurava jedan nagradni kupon odnosno jedno sudjelovanje u nagradnoj igri.
Zaposlenici Priređivača i njihovi bliski srodnici, kao i vanjski suradnici koji su sudjelovali u realizaciji nagradne igre ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri. Osobe mlađe od 18 godina nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Članak 4.

Nagradna igra se priređuje u 4 kola, vezanih uz izvlačenja kako slijedi:
1. kolo traje od 1. ožujka 2021. do 31. ožujka 2021. godine; izvlačenje: 1.travnja 2021.
2. kolo traje od 1. travnja 2021. do 30. travnja 2021. godine; izvlačenje: 3.svibnja 2021.
3. kolo traje od 3. svibnja 2021. do 31 svibnja 2021. godine; izvlačenje: 1.lipnja 2021.
4. kolo traje od 1. lipnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine; izvlačenje: 1.srpnja 2021.

U svakom kolu izvlači se po 3 dobitnika potrošačkog bona Mozaika knjiga od 250 kn koji je moguće iskoristiti u klupskom centru Svijet priča - Galeria na knjige u ponudi Svijeta knjige.
U zadnjem kolu iz baze ukupno pristiglih prijava ( kroz sva 4 kola) izvlače se glavne nagrade:
1. nagrada 1x Iphone 11 u vrijednosti 4.900 kn
2. nagrada 3x TV u vrijednosti 1.399 kn
3. nagrada 5x potrošački bon Mozaika knjiga od 500 kn koji je moguće iskoristiti u klupskom centru Svijet priča - Galeria na knjige u ponudi Svijeta knjige.
Osvajanjem nagrade iz pojedinog kola kupac i dalje sudjeluje u izvlačenju za glavnu nagradu.


Članak 5.

Nagrada se izvlači slučajnim odabirom popunjenih kupona iz kutije u koju se ubacuju tijekom trajanja
nagradne igre, a dobitnik će o osvajanju nagrade biti obaviješten pisanim putem u roku 8 dana od dana
izvlačenja.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim
fondom, dodijelit će se onoliki broj nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nagrade koje
nisu podijeljene, odnosno koje nisu preuzete u skladu s ovim Pravilima, i u skladu s Pravilnikom o
priređivanju nagradnih igara, bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će
uplaćena u korist državnog proračuna.
Dobitnik nagrade ima pravo preuzeti osvojenu nagradu u roku 30 dana od dana primitka pismene obavijesti
o osvojenoj nagradi, a ukoliko propusti taj rok, postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih
igara.
Na pisani zahtjev Priređivač se obvezuje dostaviti podatke o dobitniku onim sudionicima nagradne igre koji
uz zahtjev prilože frankiranu povratnu omotnicu.


Članak 6.

Javno izvlačenje dobitnika nagradne igre održat će se na datume navedene u članku 4. ovog pravilnika u knjižari Svijet priča - Galeria (klupski centar Svijeta knjige), Iblerov trg 10, Zagreb, u prisutnosti tročlane komisije koju određuje direktor, a koja će pratiti izvlačenje i ispravnost postupka izvlačenja.
O izvlačenju se vodi zapisnik prema članku 12. stavak 3 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, a zapisnik
će se dostaviti Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja.


Članak 7.

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 14.597,00 kn sastoji se od sljedećih nagrada:

KOLO NAGRADA VRIJEDNOST BROJ DOBITNIKA UKUPNO 
završno izvlačenje  1. nagrada - iPhone 11 4.900 kn 1 4.900 kn
  2. nagrada - TV 1.399 kn 3 4.197 kn
  3. nagrada - potrošački bon 500 kn 5 2.500 kn
1. kolo - ožujak potrošački bon  250 kn 3 750 kn
2. kolo - travanj potrošački bon  250 kn 3 750 kn
3. kolo - svibanj potrošački bon  250 kn 3 750 kn
4. kolo - lipanj potrošački bon  250 kn 3 750 kn

Nagrade nisu zamjenjive za protuvrijednost u novcu.


Članak 8.
 

Dobitnik nagrade nema pravo tražiti novčanu isplatu protuvrijednosti osvojene nagrade.
Dobitnik nagrade svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaju da se njegovo ime i fotografije koriste
u promidžbene svrhe. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre
prema dobitniku.Članak 9.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog
križa.

Članak 10.

U slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti Priređivač zadržava pravo prekida nagradne igre, o čemu će sudionici biti obaviješteni u javnom mediju.


Članak 11.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora sudionici nagradne igre i Priređivač utvrđuju nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.
KLASA: UP/I-460-02/21-01/54
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 19. veljače 2021.