Info
Kategorije
0
0,00
Vaša košarica je prazna.
Brza narudžba
adresa e-pošte / članski broj:
Lozinka:
 
Tekuće tromjesečje / Pravilnik nagradne igre “22. velika nagradna igra“
 

Pravilnik nagradne igre “22. velika nagradna igra“

 
 

Temeljem članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (NN87/09) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN8/10), Mozaik knjiga d.o.o. za nakladničku djelatnost, Zagreb, Karlovačka cesta 24 A, MB: 3741672; OIB 57010186553 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

Članak 1.

Ovim se pravilima uređuje cjelovit postupak organiziranja nagradne igre, uvjeti i način sudjelovanja u nagradnoj igri koju priređuje Mozaik knjiga d.o.o., pod nazivom “22. velika nagradna igra“.

 

Članak 2.

Nagradna igra traje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine (uključujući oba datuma).

Sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara, pravilnik nagradne igre bit će objavljen na internetskim stranicama Mozaika knjiga i Svijeta knjige.

Poštom ili elektroničkim putem poslani prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri, u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, sadrže popis nagrada i relevantne dijelove pravila nagradne igre, na način iz kojeg je razvidno da se radi o nagradnoj igri te da nitko nije dobitnik bilo koje nagrade iz nagradnog fonda sve dok isti ne bude izvučen sukladno ovim pravilima.

 

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, ukoliko za vrijeme trajanja nagradne igre naruče jedan od proizvoda Priređivača:

 • u internetskim trgovinama: https://mozaikknjiga.hr/ i https://www.svijet-knjige.com/
 • putem pošte, slanjem pravilno i u potpunosti popunjenih prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri, u primljenoj adresiranoj povratnoj službenoj omotnici za narudžbu, poštom ili osobno donošenjem povratne omotnice u Službu za kupce Priređivača i tako naruče proizvod koji se nudi u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača
 • putem telefona (uključujući dolazne i odlazne pozive) ili elektroničkom poštom, navodeći svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa, datum rođenja, broj telefona, email adresa).
 • U svim klupskim centrima Svijeta knjige, čiji je popis objavljen na stranicama Svijeta knjige

Odgovori koji ne budu poslani ili prijavljeni u skladu s uputama neće biti uvršteni u završno izvlačenje nagrada.

Primatelji posebnih ponuda određuju se na temelju njihova prethodnog interesa za pojedine proizvode koji se nude putem ponude Priređivača i/ili interesa za sudjelovanje u nagradnoj igri, a sukladno poslovnoj praksi i know-howu Mozaika knjiga.

Zaposlenici Priređivača i njihovi bliski srodnici, kao i vanjski suradnici koji su sudjelovali u realizaciji nagradne igre ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

Osobe mlađe od 18 godina nemaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri.

 

Članak 4.                 

Promotivni materijali koji se šalju primateljima mogu se sastojati od sljedećih dokumenata:

 • pisma koje sadrži detaljan opis pravila i tijeka nagradne igre, opis proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, objašnjenje kako se proizvod može naručiti, cijenu i način plaćanja, pogodnosti vezane uz narudžbu.
 • službenog popisa nagrada te sažetka pravila nagradne igre
 • dokumenta za sudjelovanje
 • elementa kojim se potvrđuje narudžba proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača i na taj način sudjeluje u nagradnoj igri
 • brošure o proizvodu ili kataloga proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača
 • letka o daru na koji ima pravo kupac proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača
 • povratne službene omotnice za odgovor na kojoj je jasno naznačeno da slanje navedene omotnice podrazumijeva narudžbu proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača
 • povratne omotnice za odgovor gdje ovisno o načinu popunjavanja dokumenta za sudjelovanje primatelj naručuje proizvod u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača
 • promotivnog oglasa (banner)
 • internetske stranice koja sadrži službeni opis pravila i tijeka nagradne igre
 • ostalih promotivnih materijala koji se prilažu u informativne ili promidžbene svrhe

Primatelji pojedine posebne ponude zaprimaju identične promotivne materijale. Izgled pojedinih elemenata promocije, sadržanih u promotivnim materijalima, ne utječe na mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri i koristi se isključivo u marketinške svrhe. Priređivač isključuje bilo kakvu povezanost promotivnih materijala ove nagradne igre s igrama na sreću (npr. kartaške igre i dr.).

Krajnji rok za primitak prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri je 31. prosinca 2024. godine.

 

Članak 5.

Prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri zaprimljeni od strane Priređivača u adresiranim povratnim omotnicama ili dopisnicama obrađuju se, slažu i pohranjuju ovisno o datumu primitka, na dnevnoj osnovi na skladištu Priređivača dok se telefonskim i elektroničkim putem zaprimljeni podaci za sudjelovanje u nagradnoj igri obrađuju u Službi za kupce u sjedištu Priređivača.

Svi zaprimljeni prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri pohranjuju se na sigurnome mjestu do dana izvlačenja nagrada. Informacija o točnom datumu kada je sudionik poslao prijavne dokumente za sudjelovanje u nagradnoj igri, odnosno telefonski i elektronski prijavio sudjelovanje u nagradnoj igri pohranjuje se u računalnom programu.

 

Članak 6.

Nagrade se izvlače putem računala, a dobitnici će o osvajanju nagrada biti obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Prvo se izvlači dobitnik velike nagrade u iznosu 5.000,00 € na potrošačkoj go!card Mastercard nagradnoj  kartici izdanoj od strane Zagrebačke banke. Ako je izvučeni dobitnik velike nagrade poslao na adresu Priređivača pravilno i u potpunosti ispunjene prijavne dokumente za sudjelovanje u nagradnoj igri u roku od 14 dana od dana primitka pojedine posebne ponude proizvoda Priređivača u jednoj od adresiranih povratnih omotnica ili prijavio sudjelovanje narudžbom telefonskim i elektroničkim putem u roku od 14 dana od dana primitka pojedine posebne ponude proizvoda Priređivača, odnosno 14 dana nakon završetka internet promocije, tada dobiva još i dodatak za pravodoban odgovor — dodatnih 1.000,00 € na potrošačkoj go!card Mastercard nagradnoj kartici izdanoj od strane Zagrebačke banke.

Dodatak za pravodoban odgovor ne odnosi se na članove Svijeta knjige koji su narudžbu napravili u Svijetu knjige.

Nakon izvlačenja dobitnika velike nagrade izvlače se dobitnici druge i treće nagrade.

Svaki sudionik nagradne igre može biti dobitnikom samo jedne nagrade iz nagradnog fonda. Ako se tijekom izvlačenja dogodi da bilo koji od sudionika bude izvučen kao dobitnik bilo koje nagrade više od jednog puta, izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu različiti sudionici.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliki broj nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nagrade koje nisu podijeljene, odnosno koje nisu preuzete u skladu s ovim Pravilima, i u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara, bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna.

Popis dobitnika sastavlja se po završetku izvlačenja. Dobitnici se pismenim i telefonskim putem obavještavaju o osvojenim nagradama, kao i o vremenu i mjestu njihova preuzimanja.

Popis svih dobitnika bit će objavljen u roku od tjedan dana od dana izvlačenja na internetskim stranicama Priređivača, a uz to će biti istaknut u prostorijama Priređivača.

Na pisani zahtjev Priređivač se obvezuje dostaviti popis imena svih dobitnika onim sudionicima nagradne igre koji uz zahtjev prilože frankiranu povratnu omotnicu.

                                                                                                                                     

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika nagradne igre održat će se 13. siječnja 2025. u sjedištu Priređivača, u prisutnosti tročlane komisije koju određuje direktor i javnog bilježnika koji će pratiti izvlačenje i ispravnost postupka izvlačenja.

O izvlačenju se vodi zapisnik prema članku 12. stavak 3 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, a zapisnik će se dostaviti Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja.

 

Članak 8.

Priređivač s najvećom pozornošću vodi računa da prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri pristignu na adresu Priređivača te da su uključeni u izvlačenje. Ako unatoč svim tim nastojanjima prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri ne stignu do Priređivača i nisu uključeni u izvlačenje, Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost. Osim toga, Priređivač ne preuzima odgovornost ni za kakve nedostatke u funkcioniranju ili stanju nagrada.

Nagrade manje vrijednosti šalju se dobitnicima preporučeno ili paketnom poštom. S nagradama poslanim preporučeno i vraćenim zbog toga što nisu preuzete ili s nagradama vraćenim paketnom poštom postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.

Velika nagrada, druga, treća nagrada i dodatak za pravodoban odgovor preuzimaju se osobno. Dobitnik nagrade ima pravo preuzeti osvojenu nagradu u roku 30 dana od dana primitka pismene obavijesti o osvojenoj nagradi, a ukoliko propusti taj rok, postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.

Činom preuzimanja nagrada, odnosno potpisivanjem ugovora o preuzimanju nagrada, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

 

Članak 9.

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti 10.617,07 EUR, sastoji se od sljedećih nagrada:

 • Velika nagrada: 1 potrošačka go!card Mastercard nagradna kartica izdana od strane Zagrebačke banke u vrijednosti 5.000,EUR
 • Dodatak za pravodoban odgovor: u Članku 6. definirani su uvjeti za dodatak za pravodoban odgovor koji iznosi 1.000 EUR
 • 2. nagrada: 1  prestižno izdanje Veličanstveni Leonardo u vrijednosti 3.318,07 EUR
 • 3. nagrada: 1  mobitel Apple iPhone 15 Plus, 256GB, Black u vrijednosti 1.299 EUR

 

Članak 10.

Nagrade nisu zamjenjive za protuvrijednost u novcu. Potrošačke kartice izdane od strane Zagrebačke banke mogu se upotrebljavati kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja pri plaćanju roba i usluga na prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koja nose oznaku prihvata Mastercard, do visine uplaćenog nagradnog iznosa bez mogućnosti podizanja gotovine.

 

Članak 11.

Dobitnici velike, druge i treće nagrade trebaju pružiti sljedeće dokumente i izjave:

 • dobitnik izjavljuje da nije djelatnik Priređivača, kao i da nije sudjelovao u realizaciji nagradne igre kao vanjski suradnik, te da nije bliski srodnik radnika Priređivača, kao i vanjskog suradnika u realizaciji nagradne igre.
 • osobne dokumente kojima se na nedvojben način dokazuje dobitnikov identitet, nužan za uručenje i preuzimanje nagrade. Također i OIB potreban za izradu potrošačke kartice
 • pristanak da Mozaik knjiga d.o.o. koristi njegove osobne podatke, ime, prezime, adresu i fotografiju, i njihov tiskani, zvučni, slikovni i/ili video materijal u svrhu oglašavanja i reklamiranja, bez obveze na naknadu.

 

Članak 12.

Priređivač će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika navedene u prijavnim dokumentima za sudjelovanje u nagradnoj igri. Davanje podataka je dobrovoljno. Svoju privolu Priređivaču za prikupljanje, obradu i korištenje u marketinške svrhe danih osobnih podataka sukladno ovim Pravilima sudionici potvrđuju slanjem prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri, njihovim popunjavanjem putem internet aplikacije, prosljeđivanjem telefonskom operateru ili drugim načinom, čime ujedno i prihvaćaju uvjete ovih Pravila. Osobni podaci sudionika dostavljat će se Ministarstvu financija sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara i drugim korisnicima radi obrade podataka te u svrhu marketinških aktivnosti, za što korisnik daje privolu.

Ako sudionik ne želi da se njegovi osobni podaci s prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri koriste u buduće marketinške svrhe, može u bilo koje doba poslati dopis na sjedište Priređivača, temeljem čega će se njegovi osobni podaci izuzeti iz daljnjeg korištenja u takve svrhe ili kontaktirati Službu za kupce Priređivača i usmenim nalogom zatražiti izuzimanje njegovih osobnih podataka od korištenja u marketinške svrhe. Ako dođe do promjene osobnih podataka sudionika nagradne igre koji žele primati obavijesti o budućim marketinškim aktivnostima, dovoljno je prijaviti promjenu telefonskim putem ili poslati dopis s promijenjenim podacima na adresu Priređivača.

 

Članak 13.

Bilo kakva pitanja vezana uz nagradnu igru mogu se uputiti Službi za kupce Priređivača na telefonski broj 01/ 6053 990.
 

Članak 14.

U slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti Priređivač zadržava pravo prekida nagradne igre, o čemu će sudionici biti obaviješteni u javnom mediju.
 

Članak 15.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora sudionici nagradne igre i Priređivač utvrđuju nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

 

KLASA:   UP/I-460-02/23-01/560 

URBROJ: 513-07-21-01-23-2                      

Zagreb, 29. prosinca 2023.           

                                                           
 
 

Komentari

 
Ako želite iznijeti svoje mišljenje, morate biti prijavljeni.
 
Prijava
 
 
 
Trenutačno nema komentara korisnika.