Info
Kategorije
BESPLATNI TELEFON 0800 10 16UČLANJENJEREGISTRACIJA
0
0,00
Vaša košarica je prazna.
Brza narudžba
adresa e-pošte / članski broj:
Lozinka:
 
Tekuće tromjesečje / Pravilnik nagradne igre Nagrada za najbolje naručitelje
 

Pravilnik nagradne igre Nagrada za najbolje naručitelje

 
 

Temeljem članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (NN87/09) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN8/10), Mozaik knjiga d.o.o. za nakladničku djelatnost, Zagreb, Karlovačka cesta 24 A, MB: 3741672; OIB 57010186553 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

Članak 1.

Ovim se pravilima uređuje cjelovit postupak organiziranja nagradne igre, uvjeti i način sudjelovanja u nagradnoj igri koju priređuje Mozaik knjiga d.o.o., pod nazivom “Nagrada za najbolje naručitelje“.

Članak 2.

Nagradna igra traje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024..godine (uključujući oba datuma).

Sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara, pravilnik nagradne igre bit će objavljen na internetskim stranicama Mozaika knjiga.

Poštom ili elektroničkim putem poslani prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri, u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, sadrže popis nagrada i relevantne dijelove pravila nagradne igre, na način iz kojeg je razvidno da se radi o nagradnoj igri te da nitko nije dobitnik bilo koje nagrade iz nagradnog fonda sve dok on ne bude izvučen sukladno ovim pravilima.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, ako za vrijeme trajanja nagradne igre i jednoj narudžbi naruče 2 i više proizvoda:

 • u internetskim trgovinama: https://mozaikknjiga.hr/ i https://www.svijet-knjige.com/
 • putem pošte, slanjem pravilno i u potpunosti popunjenih prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri, u primljenoj adresiranoj povratnoj službenoj omotnici za narudžbu, poštom ili osobno donošenjem povratne omotnice u Službu za kupce Priređivača i tako naruče 2 i više proizvoda koji se nude u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača
 • putem telefona (uključujući dolazne i odlazne pozive) ili elektroničkom poštom, navodeći svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa, datum rođenja, broj telefona, email adresa).
 • U svim klupskim centrima Svijeta knjige, čiji je popis objavljen na stranicama Svijeta knjige

Odgovori koji ne budu poslani ili prijavljeni u skladu s uputama neće biti uvršteni u završno izvlačenje nagrada.

Primatelji posebnih ponuda određuju se na temelju njihova prethodnog interesa za pojedine proizvode koji se nude putem ponude Priređivača i/ili interesa za sudjelovanje u nagradnoj igri, a sukladno poslovnoj praksi i know-howu Mozaika knjiga.

Zaposlenici Priređivača i njihovi bliski srodnici, kao i vanjski suradnici koji su sudjelovali u realizaciji nagradne igre ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

Osobe mlađe od 18 godina nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Članak 4.

Promotivni materijali koji se šalju primateljima mogu se sastojati od sljedećih dokumenata:

 • pisma koje sadrži detaljan opis pravila i tijeka nagradne igre, opis proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, objašnjenje kako se proizvod može naručiti, cijenu i način plaćanja, pogodnosti vezane uz narudžbu
 • službenog popisa nagrada te sažetka pravila nagradne igre
 • dokumenta za sudjelovanje
 • elementa kojim se potvrđuje narudžba dva i više proizvoda u sklopu posebne ponude Priređivača i na taj način sudjeluje u nagradnoj igri

Na pisani zahtjev Priređivač se obvezuje dostaviti popis imena svih dobitnika onim sudionicima nagradne igre koji uz zahtjev prilože frankiranu povratnu omotnicu.

Članak 5.

Prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri zaprimljeni od strane Priređivača u adresiranim povratnim omotnicama obrađuju se, slažu i pohranjuju ovisno o datumu primitka, na dnevnoj osnovi na skladištu Priređivača, dok se telefonskim i elektroničkim putem zaprimljeni podaci za sudjelovanje u nagradnoj igri obrađuju u Službi za kupce u sjedištu Priređivača.

Svi zaprimljeni prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri pohranjuju se na sigurnome mjestu do dana izvlačenja nagrade. Informacija o točnom datumu kada je sudionik poslao prijavne dokumente ili se telefonski prijavio za sudjelovanje u nagradnoj igri pohranjuje se u računalnom programu.

Članak 6.

Nagrada se izvlači putem računala, a dobitnik će o osvajanju nagrade biti obaviješten pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliki broj nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nagrade koje nisu podijeljene, odnosno koje nisu preuzete u skladu s ovim Pravilima, i u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara, bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna.

Dobitnik nagrade ima pravo preuzeti osvojenu nagradu u roku 30 dana od dana primitka pismene obavijesti o osvojenoj nagradi, a ukoliko propusti taj rok, postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.

Na pisani zahtjev Priređivač se obvezuje dostaviti podatke o dobitniku onim sudionicima nagradne igre koji uz zahtjev prilože frankiranu povratnu omotnicu.

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika nagradne igre održat će se 13. siječnja 2025. u sjedištu Priređivača, Karlovačka cesta 24 A, 10 020 Zagreb, u prisutnosti tročlane komisije koju određuje direktor, a koja će pratiti izvlačenje i ispravnost postupka izvlačenja.

O izvlačenju se vodi zapisnik prema članku 12. stavak 3 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, a zapisnik će se dostaviti Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8.

Priređivač s najvećom pozornošću vodi računa da prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri pristignu na adresu Priređivača te da su uključeni u izvlačenje. Ako unatoč svim tim nastojanjima prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri ne stignu do Priređivača i nisu uključeni u izvlačenje, Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost. Osim toga, Priređivač ne preuzima  odgovornost ni za kakve nedostatke u funkcioniranju ili stanju nagrada.

Činom preuzimanja nagrade, odnosno potpisivanjem ugovora o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Članak 9.

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 1.000,00 EUR sastoji se od jedne nagrade:

1.000,00 EUR na potrošačkoj go!card Mastercard nagradnoj kartici, kartici izdanoj od strane Zagrebačke banke.

Članak 10.

Nagrada nije zamjenjiva za protuvrijednost u novcu. Potrošačke kartice izdane od strane Zagrebačke banke mogu se upotrebljavati kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja pri plaćanju roba i usluga na prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koja nose oznaku prihvata Mastercard, do visine uplaćenog nagradnog iznosa bez mogućnosti podizanja gotovine.

Članak 11.

Dobitnik nagrade treba pružiti sljedeće dokumente i izjave:

 • dobitnik izjavljuje da nije djelatnik Priređivača, da nije sudjelovao u realizaciji nagradne igre kao vanjski suradnik te da nije bliski srodnik radnika Priređivača ni vanjskog suradnika u realizaciji nagradne igre.
 • osobne dokumente kojima se na nedvojben način dokazuje dobitnikov identitet, nužan za uručenje i preuzimanje nagrade.
 • pristanak da Mozaik knjiga d.o.o. koristi njegove osobne podatke, ime, prezime, adresu i fotografiju, i njihov tiskani, zvučni, slikovni i/ili video materijal u svrhu oglašavanja i reklamiranja, bez obveze na naknadu.

Članak 12.

Priređivač će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika navedene u prijavnim dokumentima za sudjelovanje u nagradnoj igri. Davanje podataka je dobrovoljno. Svoju privolu Priređivaču za prikupljanje, obradu i korištenje u marketinške svrhe danih osobnih podataka sukladno ovim Pravilima sudionici potvrđuju slanjem prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri, njihovim popunjavanjem putem internet aplikacije, prosljeđivanjem telefonskom operateru ili drugim načinom, čime ujedno i prihvaćaju uvjete ovih Pravila. Osobni podaci sudionika dostavljat će se Ministarstvu financija sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara i drugim korisnicima radi obrade podataka te u svrhu marketinških aktivnosti, za što korisnik daje privolu.

Ako sudionik ne želi da se njegovi osobni podaci s prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri koriste u buduće marketinške svrhe, može u bilo koje doba poslati dopis na sjedište Priređivača, temeljem čega će se njegovi osobni podaci izuzeti iz daljnjeg korištenja u takve svrhe ili kontaktirati Službu za kupce Priređivača i usmenim nalogom zatražiti izuzimanje njegovih osobnih podataka od korištenja u marketinške svrhe. Ako dođe do promjene osobnih podataka sudionika nagradne igre koji žele primati obavijesti o budućim marketinškim aktivnostima, dovoljno je prijaviti promjenu telefonskim putem ili poslati dopis s promijenjenim podacima na adresu Priređivača.

Članak 13.

Bilo kakva pitanja vezana uz nagradnu igru mogu se uputiti Službi za kupce Priređivača na telefonski broj: 01/ 6053 990.

Članak 14.

U slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti Priređivač zadržava pravo prekida nagradne igre, o čemu će sudionici biti obaviješteni na internetskim stranicama Mozaika knjiga.

Članak 15.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora sudionici nagradne igre  i Priređivač utvrđuju nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.
 

KLASA: UP/I-460-02/23-01/561 

URBROJ:         513-07-21-01-23-2               

Zagreb, 29. prosinca 2023.

 
 

Komentari

 
Ako želite iznijeti svoje mišljenje, morate biti prijavljeni.
 
Prijava
 
 
 
Trenutačno nema komentara korisnika.